Enkesædet Bollegård blev opført til enkefru Gerda Olsen fra Hevringholm Gods i 1920. 


Enkefruen døde dog i 1926 og hun testamenterede Bollegård til oprettelsen af et hjem for "enligstillede kvinder". Det blev dog aldrig til virkelighed.


I stedet blev Bollegård og indbo sat på auktion i 1927. 


Enkesædet Bollegårds navn stammer formentlig fra beliggenheden nær et bolværk. 


Det nuværende Bollegård har under alle omstændigheder overtaget navnet fra en naboejendom, der brændte ned i forrige århundrede, mens den husede en kunstmaler og hypnotisør.


Den lidt mere lystige forklaring er, at Bollegård skulle have fået navnet, fordi godsejerens elskerinde var indlogeret her. 

Enkesædet Bollegaard var i 1970'erne et anerkendt kultursted og blev i dagspressen beskrevet som "Djurslands Louisiana".


Fra 1972 og tre år frem afholdt Kunstcenter Bollegård eksempelvis 28 kunstudstillinger med 145 forskellige kunstnere. 


I samme periode blev der også afholdt bogudstillinger, koncerter og foredragsaftener. 

Den nuværende ejer af enkesædet overtog Bollegård i 2021, efter at det i 26 år har fungeret som bed and breakfast og kursussted. 


I dag er Enkesædet Bollegård inspireret af stedets historie rammen om såvel ferieophold, refugieophold, kunstudstillinger og foredrag, ligesom en økologisk frugtplantage er i sin opstart.